Yritys

Verbum-Rossica Oy on vuonna 1993 Helsingissä perutettu käännöstoimisto, joka tarjoaa käännös- ja tulkkauspalveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille kieliyhdistelmillä SUOMI<>VENÄJÄ<>ENGLANTI.

Käännökset (Myös viralliset käännökset)

Seuraavista kielistä:
Englanti, Venäjä, Suomi
Seuraaville kielille:
Englanti, Venäjä, Suomi

Tulkkaukset (konsekutiivi ja simultaani)

Suomi - Venäjä - Suomi & Englanti - Venäjä - Englanti

Verbum-Rossica Oy on Suomen valtionhallinnon venäjän kielen käännöspalveluita  koskevan valtakunnallisen tarjouskilpailun voittaja, jonka kanssa mm. seuraavat valtion organisaatiot ovat tehneet yhteistyösopimukset:

 • Oikeusministeriö
 • Korkein oikeus
 • Korkein hallinto-oikeus
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Sisäasiainministeriö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Valtiokonttori
 • EU Karelia ENPI CBC Programme
 • HELCOM
 • FINPRO

Tarjoamme palveluitamme myös seuraaville organisaatioille:

 • Euroopan neuvosto
 • Euroopan komissio
 • Keskuskauppakamari
 • Ulkoministeriö
 • Eduskunta
 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto

Verbum-Rossica Oy:n asiakkaiden joukossa ovat myös kansainväliset ja suomalaiset yritykset ja yhdistykset, mm.:

 • MMC Norilsk Nickel ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy
 • Patria
 • Ensto Finland Oy
 • Metso Oyj
 • Outokumpu Oyj
 • Outotec Oyj
 • Neste Jakobs
 • YIT Oyj
 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen standardisoimisliitto SFS ry

Lena Sharoff: Ansioluettelo

KOULUTUS

1979-1984

FM, Leningradin valtion yliopisto, filologinen tiedekunta,
suomen kielen laitos, erikoisala: suomen kieli ja kirjallisuus. Muut kielet: englanti ja ruotsi.

Suomen opetusministeriön 17.05.1991 antamalla päätöksellä nro 19/505/91 korkeakoulututkinto on rinnastettu Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon (FM).

4.10.1991

Virallisen kääntäjän tutkinto (suomi-venäjä) Suomessa

1996-1998
Simultaanitulkin jatkokoulutukseen liittyvät eripituiset kurssit, Pietarin valtion yliopisto (erityisesti yhdistelmällä englanti-venäjä-englanti)
 
 

TYÖKOKEMUS

1983 – 1989
Suomalais-neuvostoliittolaisen kauppakamarin edustusto
Leningradissa, tulkki/kielenkääntäjä
 
1989 – 1993
Sato International Oy, päätulkki/kielenkääntäjä
 
1993 – jatkuu

Käännöstoimisto Verbum-Rossica Oy, toimitusjohtaja, virallinen tulkki / kielenkääntäjä.

Simultaani-, konferenssi- ja neuvottelutulkkaus mm. oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainministeriön,  opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden järjestämissä tilaisuuksissa (kokouksia, seminaareja, vierailuja, mm. ministeritason, neuvotteluja, koulutusta yms.).

Tulkkaus monien EU:n ja Venäjän välisissä kokouksissa (mm. EU:n ja Venäjän liikenne- ja logistiikka-alan huippukokoukset, kulttuurialan kongressit ja konferenssit, Suomen ja Venäjän metsäalan huippukokoukset ja EU-konferenssit, Barentsin neuvoston ja sen työryhmien, erityisesti liikennetyöryhmän kokoukset, HELCOM:in kokoukset, Suomen ja Venäjän hallitusten välisten talouskomission alaisten työryhmien kokoukset, EU:n laajamittainen ohjelma Karelia ENPI CBC) sekä EU:n ja Maailman Pankin rahoittamissa hankkeissa.

Asiakkaiden joukossa ovat myös Suomen johtavat elinkeinoelämän liitot ja teollisuusyritykset, mm. Norilsk Nickel, Patria, Metsäteollisuus ry, FINPRO, Patria, Ensto Finland Oy, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj. Tulkkaus lukuisissa kaupallisissa ja teknisissä sopimusneuvotteluissa, yritysten kauppajärjestelyissä ja teollisuuden Venäjälle suuntautuvissa investointiprojekteissa.

Runsaasti erilaisia käännöstöitä: mm. puheiden ja esitelmien käännökset, tiedotteet, esitteet, verkkosivut, oppikirjat, markkinointi- ja mainostekstit, säädös- ja lakitekstit, ohjelmat, strategaiat, raportit ja julkaisut, sopimukset, todistukset, oikeudelliset asiakirjat, vuosi- ja toimintakertomukset, tutkimusraportit.

 
KIELITAITO

venäjä (A), suomi (A), englanti (A)

REFERENSSIT

Toimitetaan pyynnöstä